SPREJ NA HAŠENÍ LI-ION BATERIÍ

JEDINÝ HASICÍ SPREJ SE ZKOUŠKOU SZÚ NA HAŠENÍLI-ION BATERIÍ

 

Zkouška verze spreje MK2 u SZÚ Brno na hašení Li-ion akumulátorů:

 • Hašený objekt: akupack složený z nabitých akumulátorů 18650
 • Ochrana akumulátoru: ne, průmyslové provedení
 • Kapacita jednotlivých akumulátorů: 2,6 až 3,6 Ah
 • Napětí jednotlivých akumulátorů: 2,8 V až 4,25 V
 • Počet akumulátorů v akupacku: 30 ks
 • Rozměr akupacku: 5 x 6 ks akumulátorů
 • Hmotnost akupacku: 1430 g
 • Orientace akumulátorů v akupacku: na výšku, plusové kontakty nahoře

   

  Iniciace požáru akupacku: zapálená hořlavá nepolární kapalina na vodní hladině, umístěná pod akupackem tak, aby horní části plamenů zasahovaly celý akupack umístěný na nehořlavém roštu.

  Doba hoření iniciační hořlaviny: do zapálení akupacku.

  Objem iniciační hořlaviny: potřebný k zapálení akupacku.

  Doba hoření akupacku bez iniciační hořlaviny do zahájení hašení: do 1 minuty.

  Doba hašení akupacku požadovaná výrobcem hasicího spreje: do vyčerpání hasiva bez časového omezení Výsledek hašení akupacku požadovaný výrobcem hasicího spreje: uhašeno.

  Výsledek zkoušek hašení akupacku dle zkoušky SZÚ Brno: Svazek akumulátorů 18650 byl nad hořlavou kapalinou zapálen, docházelo k postupnému hoření jednotlivých akumulátorů sršením, zbylé akumulátory byly rozžhavené do žluta a spékaly se, proces hoření probíhal uvnitř akumulátorů, následně byla odstraněna iniciační hořlavina a započalo hašení.

  ,,Li-ion akupack byl UHAŠEN do 10 minut a hasivem ochlazen na možnost položení holé dlaně.“


  Číslo:
  MG400MK2/2015/830/1

  Číslo zkušebního protokolu: 39-15153/M (SZÚ Brno)